Prof. Dr. Nilgün Turhan

Yazdığı Kitap Bölümleri

  1. Turhan NO. Toppare MF. Gebelik endokrinolojisi ve fetal endokrinopatiler. Fetal Tanı ve Tedavi. Eds. Saraçoğlu F Güneş Kitabevi 1998, sayfa 514-52
  2. Turhan NO. Erken Membran Rüptürü. Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi. Ed  Kadayıfçı A, Karaaslan Y, Köroğlu E. Hekimler Yayın Birliği 1999, sayfa 344-347
  3. Turhan NO. Preterm Eylem ve Doğum.  Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi. Ed  Kadayıfçı A, Karaaslan Y, Köroğlu E. Hekimler Yayın Birliği 1999, sayfa 344-347
  4. Turhan NO, Doğan D. Perimenopoz ve Tedavisi. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Ed. Umur Çolgar, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006, Sayfa 323-347
  5. Turhan NÖ, Aker A. Ovarian reserv testleri. Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ed. Çiçek N, Palme Yayıncılık, 2007, sayfa
  6. Turhan NÖ. Hormon yerine koyma tedavileri. Üreme Endokrinolojisi ve Teknikleri ve Cerrahisi, Üreme Tıbbı Derneği Kitabı, 2009
  7. Köşüş N, Turhan NÖ. Menopoz ve Osteoporoz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed. Çiçek N. Atlas Kitapçılık Tic. Ltd Şirketi,   2012, sayfa  1751-1770
  8. Akbaba E, Turhan NÖ. Hormonal ve cerrahi konraseptif yöntemler. Ed. Çiçek Moderntıp Kitapevi, 2013, sayfa 519-543
  9. Turhan N  , Gökalp Öner.  Histeroskopi Komplikasyonlarinin Yönetilmesi. Jinekolojik ve obstetrik cerrahi girişimlerin komplikasyonlarının yönetilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Muğla – 2015, 33-35.