Prof. Dr. Nilgün Turhan

Ulusal Yayınlar

 1. Turhan NO, Durmuş Z, Sayilgan A, Babzadeh H. Vaginal akintisi olan hastalarda Neisseria gonorrhoeae araştırması. Medial Kadin-Doğum Dergisi 1990: Ağustos;112-115.
 2. Danişman N, Turhan NO, Beysanoğlu M, Seçkin N, Mollamahmutoğlu L, Çobanoğlu Ö. Makat gelişler: vajinal veya abdominal doğum seçeneği. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991:2;87-92.
 3. Turhan NO, Turhan C. Kadinda gonore, tani ve tedavi. Türkiye Sağlik ve Tedavi Vakfi Yeni Tip Dergisi 1991:8;42-47.
 4. Turhan NO, Möröy P, Doğu N. Sigara içimi ile serum foliküler ve luteal dönem estradiol dü- zeyleri arasındaki ilişki. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991:2;55-59.
 5. Şenöz S, Turhan NO, Özakşit G, Gülekli B. İmproved treatment of anovulation in clomiphene resistant patients with polycystic ovarian syndrome by progesterone. Acta Reprod Turc 1992:15;22-27
 6. Turhan NO, Danişman N, Beysanoğlu M, Doğu N, Gökmen O. Umblikal kord prolaktin ve kortisol düzeyleri: respiratuar distress sendromu ve gebelik haftasi ile korelasyonu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 1993:3;204-206.
 7. Turhan NO, Seçkin NC, Gülekli B, Şenöz S, Kuşcu E, Gökmen O. Maternal hematokrit ve preterm doğum. TCDD Hastaneleri Tip Bülteni 1993:5;1-4.
 8. Turhan NO, Gülekli B, Şenöz S, Özakşit G, Kuşcu E, Uzun C, Gökmen O. Klomifen sitrat sikluslarina etinil estradiol eklenmesi: foliküler ve endometrial gelişimin transvaginal ultrasonografik değerlendirilmesi. Türkiye Sağlik ve Tedavi Vakfi Yeni Tip Dergisi 1993:10;4-7.
 9. Gökmen O, Gülekli B, Turhan NO, Özakşit G, Odabaşi AR. Hiperprolaktinemik hastalarda prolaktin ile androgenler arasindaki ilişki. Türk Fertilite Dergisi 1993:1; 28-30. Kükner S, Yeşilyurt H, Dabakoğlu T, Vicdan K, Turhan NO, Ergin T. Adolesanlarda jinekolojik hastaliklar ve genital kitleler. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993:4;155-159.
 10. Seçkin NC, Turhan NO, Şener B, Kuşcu E, Gökmen O. Grand-multiparda gebelik seyri ve doğum. TCDD Hastaneleri Tip Bülteni 1993:2;1-6.
 11. Ekici E, Turhan NO, Gülekli B, Çobanoğlu Ö, Şenöz S, Gökmen O. Normal gebelikte hiperreactio luteinalis: vaka takdimi. Medial Kadin-Doğum Dergisi 1993:9;149-151.
 12. Gülekli B, Şenöz S, Turhan NO, Seçkin NC, Özakşit G, Gökmen O. Ovulasyon indüksiyonu sırasnda ortaya çikan endometrial hiperplaziler. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1993:2;81-84.
 13. Gülekli B, Turhan NO, Özakşit G, Şenöz S, Atalay T, Özcan U, Oral H, Gökmen O. İn vitro fertilization: Influence of women's age and basal follicle stimulating hormone levels. Anatolian J Gynecol Obstet 1993:3;80-83.
 14. Turhan NO, Şenöz S, Gülekli B, Özakşit G, Ege S, Oral H, Özcan U, Gökmen O. Progesterone levels on the day of hCG and fertilization rates in in-vitro fertilization. Anatolian J Gynecol Obstet. 1993:3;172-176.
 15. Özakşit G, Gülekli B, Şenöz S, Turhan NO, Ege S, Özcan U, Oral H, Gökmen O. How do sperm parameters affect the fertilization rate in in-vitro fertilization? Acta Reprod Turc 1993:15;1-7.
 16. Turhan NO, Gülekli B, Şenöz S, Kuşcu E, Oral H, Gökmen O. Hirsutism in adolescents: Hormonal pattern and ovarian morphology. Marmara Med J 1993:6;126-130.
 17. Vicdan K, Turhan NO, Kuşcu E, Oğuz S, Doğu N, Gökmen O. Dignostic value of a single blood progesterone in patients with ectopic pregnancy. Acta Reprod Turc 1993;15:132-137.
 18. Turhan NO, Şenöz S, Gülekli B. Endometriumun protein ve peptidleri. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993:4;9-14.
 19. Özakşit G, Gülekli B, Şenöz S, Turhan NO, Oral H, Gökmen O. Lipid profiles in women with hirsutism. Acta Reprod Turc 1993:15;43-49.
 20. Özakşit G, Şenöz S, Turhan NO, Gülekli B, Kuşcu E, Oral H, Gökmen O. Correlation of ultrasonographic and endocrine measurements in stimulated ovulatory cycles. Acta Reprod. Turc 1994:16;11-17.
 21. Şenöz S, Özakşit G, Turhan NO, Gülekli B, Atalay T, Özcan U, Oral H, Gökmen O. The correlation between the number of retrieved oocytes and fertilization rate in vitro fertilization. Acta Reprod. Turc 1994:16:1-1023.
 22. Kutluk Ş, Gülekli B, Şenöz S, Özakşit G, Turhan NO, Gökmen O. İnfertil kadınlarda depresyon. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994:5;11-13.
 23. Vicdan K, Kuşcu E, Gülekli B, Turhan NO, Özakşit G, Doğu N. Ektopik gebeliklerde human chorionic gonadotropin, estradiol ve progesteron serum düzeyleri ile endometrial histolojik bulguların ilişkisi. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994:5;71-73.
 24. Seçkin NC, Turhan NO. Postmenopozal hormon replasman tedavisinde uygun ilaç seçimi. Yeni Tıp Dergisi 1994;11:69-75.
 25. Seçkin NC, Turhan NO, Seçkin Z, Gökmen O. Ultrasound guided transabdominal cephalocentesis. Erciyes Tıp Dergisi 1994;16:400-401.
 26. Dilmen G, Toppare MF, Öztürk M, Turhan NO, Işık S. Nonstress test and umbilical artery Doppler examinations in the assessment of fetal prognosıs. T Klin J Gynecol Obst 1995;5:89-92.
 27. Seçkin N, Turhan NO. Menopozdaki hastaya yaklaşım. Yeni Tıp Dergisi 1995;12:91-93
 28. Seçkin NC, Şener AB, Gökmen O, Turhan NO, Özmen Ş. Hormone replacement therapy and blood pressure, fasting blood glucose and weight gain. The New J of Med 1995;12:12-15.
 29. Turhan NO. Maternal sigara içimi ve yenidoğanın vucut yapısı. (Yorum) Yeni Tıp Dergisi 1996:13;184-5.
 30. Turhan NO. Venöz tromboembolizm’de antifosfolipid antikorları tayini.(Yorum) Yeni Tıp Dergisi 1996:13;185.
 31. Dilmen G, Toppare MF, Turhan NO. Umbilical artery Doppler velocimetry in pregnant women with iron deficiency anemia. Perinatoloji Dergisi 1996;4:97-99.
 32. Turhan NO, Özmen Ş, Toppare MF, Dilmen U, Çiftçi U, Uluoğlu Ö. Erken gebelik kayıplarında Parvovirus B19. Kadın Doğum Dergisi Güneş Medikal Dergileri 1996;12:66-68.
 33. Seçkin NC, Turhan NO, Özmen Ş, Avşar F, Ersan F, Erdoğan M, Uluoğlu Ö. Benign atipik servikal smear’li hastalarİn rutin kolposkopik inceleme ve biyopsi sonuçları. T Klin Gynecol Obst 1996;6:173-175.
 34. Turhan NO, Seçkin NC. Hiperprolaktinemi ve tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1997;6:361-8.
 35. Turhan NO. Genç bir kadında tümör markerları.Yeni Tıp Dergisi 1997;14:353.
 36. Turhan NO, Erdem Y, Dilmen U. Kadın ve çocuk sağlığına ilişkin ülke göstergelerinin hastane ölçeğinde incelenmesi. Yeni Tıp Dergisi 1998;15:86-89.
 37. Ergin ÖY, Turhan NO. Ovulasyon indüksiyonu ve over kanseri riski. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1998;7:174-6.
 38. Karabulut AA, Turhan NO. Tanınız nedir? Yeni Tıp Dergisi 1999:16;105-6.
 39. Turhan NO. Gebelikler arasındaki süre perinatal sonuçlar üzerine etkili midir ? Yeni Tıp dergisi 1999;16:298.
 40. Turhan NO. Meme kanseri östrojen ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2001;18 :211-13.
 41. Açıkgöz ZC, Turhan NO. Jinekolojik infeksiyonlarda mikrobiyolojik tani. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni; 2002;11:103-110.
 42. Ardıçoğlu, Y, Turhan NO, Aker Çırpan, B. Adam. “ Üçlü tarama testinin trisomi 21, trisomi 18 ve Nöral tüp defektinde prediktif değeri”. Yeni Tıp Dergisi 2004;3:145.
 43. Çırpan, A, Turhan NO. “Plasental İnvazyon Anomalisinde Konservatif Tedavi”. Yeni Tıp Dergisi 2004;21:205-206.
 44. Turhan NO, İnegöl İ. A Three-year audit of the Management of Ectopic Pregnancy. Artemis 2004;5:310-13.
 45. Turhan NO. Histerektomi sırasındaki ooferektomi kararını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Jinekolojin ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 2004:7;124-128.
 46. Bayrak Ö, Çimentepe E, İnegöl İ, Koç A, Ünsal A, Turhan N. Semptomatik bakteriürili gebelerde fosfomisin trometamol ve sefuroksim aksetil etkinliğinin karşılştırılması. Yeni Tıp Dergisi 2004;21:329-331.
 47. Turhan NO, Gümüş İİ. Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Transvaginal Ultrasonografi, Histerosonografi ve Histeroskopinin Tanıdaki Rolü, J Turkish German Gynecol Assoc 2005;6:123-129.
 48. Tez S, Turhan NO, Dilmen G, Köktener A, Işık B. Uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis: ultrasound findings. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2005;15:91-94.
 49. Gümüş İİ, Turhan NO, Doğan D. Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri, Yeni Tıp Dergisi, 2005.
 50. Duvan Cİ, Turhan NO, Bolkan F. Fitoöstrojenler. J Turkish-German Gynecol Assoc 2005; 6(3):12-17.
 51. Duvan Cİ, Bayrak O, Doğan D, Turhan NO. Transuterine migration and bowel injury as a complication of intrauterine contraceptive device. Gynecol Obstet Reprod Med 2006;12:58-59.
 52. Duvan Cİ, Atabey S, Yenidünya S, Turhan NO, Bolkan F, Dilmen G. Congenital cervical teratoma. J Turkish-German Gynecol Assoc 2006;7:130-131.
 53. Duvan Cİ, Turhan NO. Successful treatment of a cervical pregnancy by single dose methotrexate and vaginal misoprostol: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc 2006;7:236-238.
 54. Turhan NO, Duvan Cİ, Uslu H. Uterin myomların üreme işlevleri üzerine olumsuz etkileri var mı? İlk seçeneğimiz infertilite tedavisi mi yoksa myomektomi mi olmalı? Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2006:16;147-152.
 55. Gümüş İİ, Aker A, Kılıç E, Turhan NO, Işık B. Postmenopozal kanamalı hastalarda histeroskopinin tanıdaki rolü. Yeni Tıp Dergisi 2006;23:214-217.
 56. Turhan NO, Kaygusuz İ, Pekel A. HIV pozitif çiftlerde yardımcı üreme teknikleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2007;17:117-125.
 57. Gumus II, Kamalak Z, Keskin EA, Turhan NO. Maternal-Fetal Risk Increase From 41 Weeks of Gestation. Gynecol Obstet Reprod Med, 2008;13:147-149.
 58. Gümüş İİ, Kamalak Z, Yuvacı H, Duvan Cİ, Turhan NÖ. Impact of advanced maternal age on perinatal outcomes. Gynecol Obstet Reprod Med, 2008;14:16-18.
 59. Gümüş İİ, Karakurt F, Kargılı A, Seckin NC, Kafalı H, Turhan NÖ.  "Influence Of Hypoglycemia During The 100-G Oral Glucose Tolerance Test On Obstetrics Outcomes". Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2008:14;84-88.
 60. Gümüş İİ, Kılıç E, Turhan NÖ. Does Hormone Replacement Therapy Affect The Endometrial Pathologies in Postmenopausal Women? The New Journal of Medicine 2008;25:161-163.
 61. Turhan NÖ. Menopoz ve sağlıklı yaşam. Kozmetik Dematoloji, Anti-Aging özel sayısı, 2008;1:42-50.
 62. Gümüş İİ, Kamalak Z, Simavlı S, Yetiş F, Turhan NÖ.  Fetal cinsiyetin gebeliklerin uzamasında rolü var mıdır? Yeni Tıp dergisi 2009;26:11-113.
 63. Gümüş İİ, Kamalak Z, Turhan NÖ.  Prolonged pregnancies: Approaches in clinical management. The New Journal of Medicine 2009;26:11-16.
 64. Derbent A,  Turhan NÖ.  Erken Doğum Riski ve Tahmini.  Yeni Tıp Dergisi 2009;26:139-144.
 65. Ayrım AA, Gözdemir E, Turhan NÖ, Duvan Cİ, Kafalı H. Acute urinary retantion associated with an imperforate hymen and hematocolpos. Gynecol Obstet Reprod  2009;15:105-107.
 66. Köşüş N,   Köşüş A, Simavlı SA, Erdolu MD, Turhan NÖ. H1N1 influenza: Gebelik ve laktasyon. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19:354-60.
 67. Gümüş  İİ, Sürgit Ö, Simavlı S, Kaygusuz İ, Turhan NÖ.  Laparoscopic Combined Surgical Procedures For Multipl Pathologies: Our Initial Experiences Yeni Tıp Dergisi 2010;27:43-46.
 68. Turhan NÖ, Simavlı SA, Gümüş İİ. Postmenopozal hormon tedavisi kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor mu?  Yeni Tıp Dergisi 2010;27:76-79.
 69. Sürgit Ö,  Kamalak Z,   Gümüş İİ, Turhan NÖ.  Aynı cerrahi seansta sezaryen sonrası laparoskopik kolesistektomi. Yeni Tıp Dergisi 2010;27:117-118.
 70. Duvan Cİ, Turhan NÖ, Onaran Y, Gümüş İİ, Yuvacı H, Gözdemir E. Adolesan gebelikler: maternal ve fetal risk faktörleri. Yeni Tıp Dergisi 2010;27:113-116.
 71. Turhan NÖ, Simavlı S, Sarı U, Keskin EA, Gümüş İİ, Kamalak Z. Akciğerin kistik adenomatoid malformasyonu; Olgu sunumu ve literatür taraması. Yeni Tıp Dergisi 2010;27:184-186.
 72. Derbent A, Simavlı S, Gümüş İİ, Duvan Cİ, Kafalı H,Tatlı MM, Turhan NÖ.  Pregnancy outcome after preterm rupture of the membranes before or after 34 weeks’ gestation in a private tertiary refferal hospital.  Gynecol Obstet & Reprod Med 2010;16:135-40.
 73. Hızlı D, Yılmaz S, Turhan N. Does impaired glucose tolerance cause adverse obstetric outcome? Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2010; 10: 2038-40.
 74. Kamalak Z, Simavli S, Duvan Cİ, Turhan NÖ. Preterm eylem yönetimi. Yeni Tıp Dergisi, 2011;28:13-16.
 75. Hızlı D, Yılmaz SS, Ürün E, Turhan NÖ.  Does Maternal High TSH Level Cause Breech Presentation at Term? Yeni Tıp Dergisi, 2011;28:23-26.
 76. Köşüş A, Köşüş N, Simavlı S, Duran M, Turhan NÖ. Vulvodynia: A Syndrome Of Unexplained Genital Pain: Review. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20:326-34.
 77. Turhan NÖ, Duvan CI, Kaygusuz I, Kamalak ZH, Kılıç E. Gebelik Başındaki Düşük Maternal Vücut Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2010;7:1010-1013.
 78. Köşüş N, Köşüş A, Derbent A, Turhan NÖ. Illegal abortion with matchsticks.  Anatol J Obstet Gynecol 2010;3:1-3
 79. Hızlı D, Sarıcı S, Turhan NÖ. Ovarian fibromatosis mimicking malignant ovarian tumor: Case-report. Yeni Tıp Dergisi. 2012:29;53-54
 80. Derbent AU, Simavlı SA, Kafalı H, Turhan N. A comparison of subgroups of spontaneous preterm delivery: preterm labor with intact membranes and preterm premature rupture of membranes. Anatolian Journal of Obstetrics & Gynecology 2012; 1:
 81. Ayrım AA,   Turhan NÖ.  Önceki multiload 375 rahim içi araç atılımı levonorgestrel salgılayan rahim içi araç için risk faktörü müdür? The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology 2013;10:1582-1585.
 82. Hızlı D,  Köşger H, Hacıvelioğlu S, Köşüş N, Köşüş A,  Kamalak Z, Akçal B, Kafalı H, Turhan N. The Effect of Body Mass Index on Acne, Hirsutism and Menstrual Irregularity Symptoms in Turkish Adolescent Girls. Gazi Medical Journal 2013; 24: 67-69.
 83. Öner G, Duran M, Uluğ P,   Sönmezer HC, Muderris İİ,  Turhan N. Laparoskopik tüp ligasyonu sırasında tuba yüzeyi veya intratubal lidokain enjeksiyonunun postoperatif ağrı ve over rezervi üzerine etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2014:1;11-16.  Research Bible, Academickeys
 84. Duran M, Aydın Köşüş, Nermin Köşüş, Gökalp Öner,   Turhan NÖ. İlk ve ikinci trimesterde ortalama platelet hacmindeki değişiklikler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2014:1;16-20. 
 85. Duran M, Köşüş N, Köşüş A, Öner G, Turhan N. Two cases of fetal isolated acrania detected in the first trimester ilk trimesterde saptanan iki fetal izole akrani olgusu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2014:2;57-61.