Ulusal Kongre Sunumları

 1. Turhan NO, Danışman N, Beysanoğlu M, Gökmen O. Umblical kord prolaktin ve kortisol düzeyleri: Respiratuar distress (RDS) ve gebelik haftası ile korelasyonu. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Bursa, 1-5 Mart 1992
 2. Dilmen G, Toppare M, Turhan NO, Işık S. Fetal gelişimin değerlendirilmesinde yeni bir parametre: Fetal serebellar diameter. IV. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 25-28 Ekim 1993
 3. Dilmen G, Öztürk M, Toppare M, Turhan NO, Işık S. Fetal prognozun belirlenmesinde NST ve umblikal arter doppler bulgularinin tanisal değeri. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 25-28 Ekim 1993
 4. Toppare MF, Turhan NO. A new computer program (ROCT) for receiver Operator Characteristic Analysis. International Conference on Applied Statistics in Medical Sciences. August 12-14, 1997. Middle East Technical University, Ankara
 5. Seçkin NC, Turhan NO, Dilmen G. Ovulasyon indüksiyonu ve meme kanseri. İİİ. Ulusal Menopoz- Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi 24-28 Eylül 1997 Beldibi, Antalya
 6. Turhan NO, Erdem Y, Dilmen U. Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin Ülke göstergelerinin hastane ölçeğinde incelenmesi. III. Ulusal Nufus Bilim Konferansı 2-5 Aralık 1997 Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü- Ankara
 7. Seçkin NC, Ergin ÖY, Kopal Ş, Ulutürk A, Dilmen G, Turhan NO. Amniotik band sendromu: fetus ne kadar risk altında? Fatih Üniversitesi Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1998, ASKİ-Ankara
 8. Ulutürk A, Turhan NO, Ergin ÖY, Kopal Ş, Seçkin NC. Gebelerde oral glukoz yükleme testi uygulamasının perinatal sonuçlara etkisi. Fatih Üniversitesi Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1998, ASKİ-Ankara
 9. Kopal Ş, Turhan NO, Ergin ÖY. Servikal patolojilerin tanı ve tedavisinde LEEP’in yeri. Fatih Üniversitesi Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1998, ASKİ-Ankara
 10. Ergin ÖY, Turhan NO, Kopal Ş, Ulutürk A, Seçkin N. Preterm eylemde tedavi sonuçlarımız. Fatih Üniversitesi Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1998, ASKİ-Ankara
 11. Ergin ÖY, Turhan NO, Ulutürk A, Kopal Ş, Seçkin N. Kliniğimizin sezaryan oranları ve literatür ile karşilaştirilmasi. Fatih Üniversitesi Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1998, ASKİ-Ankara
 12. Dai M, Turhan NO, Seçkin N, Ergin Ö. Fatih Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’ nın Pap smear vakalarının kolposkopik değerlendirilmesi. 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri 11-15 Ekim 1998 Hotel Bilkent-Ankara
 13. Dilmen G, Turhan NO, Karabulut AA. Türk toplumunda erken gebelik haftalarında yolk sak boyutları ile gebelik yaşının korelasyonunun incelenmesi. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi 2-6 Mayıs 1999 Gloria Golf Resort-Belek-Antalya
 14. Ergin ÖY, Dai M, Altınok A, Kale A, Turhan NO. Doğum eyleminin aktif yönetimi. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi 2-6 Mayıs 1999 Gloria Golf Resort-Belek-Antalya
 15. Ergin ÖY, Altınok A, Dai M, Kale A, Turhan NO. İkinci trimestir maternal serum AFP, hCG, UE3 seviyelerinin gebelik ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi. 7. Ulusal  Perinatoloji Kongresi 2-6 Mayıs 1999 Gloria Golf Resort-Belek-Antalya
 16. Karabulut AA, Ergin ÖY, Baltacı A, Kale A, Turhan NO. Polihidramnioslu olgularda perinatal ve maternal risk faktörlerinin incelenmesi. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi 2-6 Mayıs 1999 Gloria Golf Resort-Belek-Antalya
 17. Tez S, Turhan N, Dilmen G. Uterus didelfis obstrükte ve ipsilateral renal agesis. Türk Rad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 2001, Merit Limra Oteli, Kemer, Antalya Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Cilt 7, Ek Supplement E 258, Ekim, 2001
 18. Turhan NO, Bolkan F. Jinekoloji polikliniklerine başvuran hastalarda Grup B streptokok taramasının klinik önemi. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003, Uludağ, Bursa
 19. Turhan NO, Eren Ü, Doğan D. Açıklanamayan infertilite olgularinda laparoskopinin tedaviyi yönlendirmedeki yeri. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 21-25 Nisan 2004, Antalya
 20. Atabey S, Bolkan F, Duvan Cİ, Turhan NO. Endometrial hiperplazi tedavisinde mikronize progesteron ve medroksiprogesteron asetat karşilaştirilmasi Ulusal Jinekoloji ve  Obstetrik Kongresi, 2004, Antalya
 21. Turhan NO, Gümüş İİ. Anormal uterin kanamalı hastalarda transvaginal ultrasonografi, histerosonografi ve histeroskopinin tanıdaki rolü. 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
 22. Turhan NO, Duvan CI, Uslu H. İkiz kardeşlerde konjenital uterin anomali: Septum rezeksiyonu sonrasında termde normal vajinal doğum. Palandöken Kış Kongresi 15-19 Mart 2006, Erzurum
 23. Duvan CI, Turhan NO, Kamalak Z. Fetal makrozomi: Maternal ve fetal risk faktörleri. Palandöken Kış Kongresi 15-19 Mart 2006, Erzurum
 24. Gümüş İİ, Sarıfakıoğlu E, Turhan NÖ. Vulvar vestibulit sendromu: Olgu sunumu. Palandöken Kış Kongresi 15-19 Mart 2006, Erzurum
 25. Gümüş İİ, Turhan NÖ. Postmenopozal kanamalı hastalarda histeroskopinin tanıdaki rolü. Palandöken Kış Kongresi 15-19 Mart 2006, Erzurum
 26. Duvan Cİ, Turhan NO, Kaygusuz İÇ, Çelik H, Yenidünya S. Sıvı bazlı (Thin-prep) sitoloji sonuçlarının reteospektif analizi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006
 27. Duvan Cİ, Bayrak Ö, Pekel A, Nacar E, Turhan NO. İntrauterin inseminasyon yapılan hastalarda gebelik başarısı ve semen parametreleri arasındaki ilişki. 2. Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi (TSRM). 7-10 Eylül 2006
 28. Duvan Cİ, Turhan NO, Gümüş İİ, Uslu H, Kılıç E. Adolesan gebelikler: Maternal ve fetal risk faktörleri. V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2006, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
 29. Duvan Cİ, Turhan NO, Kılıç E, Uslu H, Çelik H. Gebelikte akut karın tablosu: Ailevi akdeniz ateşi sorgulanmalı mı? V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2006, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
 30. Turhan NO, Duvan CI, Kaygusuz İ, Kamalak ZH, Kılıç E. Gebelik başındaki maternal kilonun perinatal sonuçlar üzerine etkisi. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Bursa
 31. Duvan Cİ, Turhan NÖ, Kafalı H, Uslu H, Kılıç E, Kaygusuz I. Cerrahi uygulanan adneksiyel kitlelerde Ca 125 ve Ultrasonografinin tanı değeri. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 17-21 Ocak 2007. Bursa
 32. Duvan Cİ, Keskin EA, Gözdemir E, Simavlı S, Kafalı H, Turhan NÖ. Adneksiyal kitle ayırıcı tanısında mezenterik pannikülit: vaka takdimi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007 Antalya
 33. Sarı U, Çelik H, Kafalı H, Turhan NO. Prolifere trikilemmal (pilar) tümör. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007 Antalya
 34. Gümüş İİ, Kamalak Z, Yuvacı H, Duvan Cİ, Turhan NÖ. Impact of advanced maternal age on perinatal outcomes. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 12-16 Mart 2008, Erzurum
 35. Turhan NÖ, Sarı U, Keskin EA, Gümüş İİ. Akciğerin kistik adenomatoid malformasyonu. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
 36. Turhan NÖ, Çelik H, Gözdemir E, Ayrım A, Onaran YA, Kafalı H. Maternal vücut kitle indeksinin maternal ve perinatal sonuçlara etkisi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
 37. Keskin LH, Koç F, Keskin EA, Gümüş İİ, Turhan NÖ. Gebeliğin ağız sağlığı ve oral (periodontium, gingiva, dişer) komplikasyonlar üzerine etkisi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
 38. Turhan NÖ, Onaran YA, Altaş H, Ayrım A.  Postmenopozal vajinal atrofi tedavisinde vaginal hyaluronik asit, Centella asiatica, Aloe Vera, Melaleuca yağı ve Calendula officinalis birleşimi ovüllerin etkinlik ve güvenilirliği. I. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Ela Quality Hotel, Antalya
 39. Ayrım A, Özol D, Turhan NÖ. Antiaging’in temel unsurlarından sigaranın bırakılmasında hekimlerin rolü. I. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Ela Quality Hotel, Antalya
 40. Gümüş İİ, Kamalak Z, Simavlı S, Yetiş F, Turhan NÖ. Uzamış gebeliklerde fetal cinsiyetin rolü var mı? Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Kıbrıs
 41. Derbent A, Tatlı M, Duran M, Tonbul A, Kafalı H, Turhan NÖ. Yenidoğanın geçici takipnesi gelişiminde sezaryen öncesi ağrının etkisi farklı mı? 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 42. Derbent A, Simavlı S, Keskin EA, Turhan NÖ. İkiz gebeliklerde preterm eylem tedavisinin sonuçları. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 43. Turhan NÖ, Pekel A, Ayrım AA, Bayrak Ö. ICSI outcome in severe oligoastheno zoospermic patients and its relationship to prewash sperm motility. 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Gloria Golf Resort Belek, Antalya
 44. Ayrım AA, Derbent A, Turhan NÖ, Onaran Y. Levonorgestrel-salıcı intrauterin sistem ve Multiload 375 rahim içi araç sisteminin kısmi ve tam dislokasyonunun karşılaştırılması. 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Gloria Golf Resort Belek, Antalya
 45. Ayrım AA, Derbent A, Turhan NÖ. Levonorgestrel-salıcı intrauterin sistemin anormal uterin kanama tedavisindeki yeri. 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Gloria Golf Resort Belek, Antalya
 46. Onaran Y, Turhan NÖ.  ACE Gen Polymorphisims in Three Cases with Recurrent Spontaneous Abortions. 2. Üreme Tıbbi Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Antalya
 47. Köşüş A, Köşüş N, Duran M,  Turhan NÖ. Assessment Of Mean Platelet Volume Of Pregnants With Gestational Diabetes Mellitus And Impaired Glucose Tolerance As A Marker Of Future Cardiovascular Disease Risk. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2010.
 48. Keskin EA, Onur Ö, Keskin HL, Duvan Cİ, Kafalı H,  Turhan N. Gebeliğe bağlı bel ağrısının tedavisinde transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)’nun egsersiz ve asetaminofenle prospektif karşılaştırılması. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2010, Antalya
 49. Keskin EA, Eser A, Onaran Y, Turhan N. İkinci trimesterde aktif suçiçeği enfeksiyonu geçiren bir gebeye yaklaşım: Olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2010, Antalya
 50. Turhan NÖ, Çelik H, Duvan Cİ, Aydın M, Armutçu F. Dismenorede oksidatif dengenin çoklu serum belirteçleri ile değerlendirilmesi. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2010, Antalya
 51. Ayrım AA, Turhan NÖ, Kafalı H. Single dose fosfomycin trometamol versus 5 day amoxicillin clavulanate regimen for treatment of lower urinary tract infections in pregnant women. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2010, Antalya
 52. Derbent A, Simavlı S, Gümüş İİ, Duvan Cİ, Kafalı H, Tatlı M, Turhan NÖ. Spontan erken doğum ve PPROM olgularının karşılaştırılması. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği 7. Ulusal Kongresi, İstanbul, 26-29 Eylül 2010
 53. Derbent A, Simavlı S, Gümüş İİ, Duvan Cİ, Tatlı M, Turhan NÖ. İkiz ve tekil gebeliklerde nifedipinle tokoliz. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği 7. Ulusal Kongresi, İstanbul, 26-29 Eylül 2010
 54. Turhan NÖ, Onaran YO, Pekel A. Comparison of clinical efficacy of Triptorelin 0.1 mg on alternate days with leuprolide acatate 0.1 cc daily in in vitro fertilization-embryo transfer cycles. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 55. Onaran YO, Turhan NÖ,   Pekel A. Comparison of GnRH Antagonist vs GnRH Agonist protocols in obese PCOS patients in ICSI cycles. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 56. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ, Kurtaran H. Effect of Tibolone on audiologic functions in menopausal women. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 57. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ, Kamalak Z. Do threshold values of ovarian volume and follicle number for diagnosing polycystic ovarian syndrome in Turkish women differ from western countries. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 58. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Relation of ovarian volume with mean platelet volume and lipid profile in patients with polycystic ovarian syndrome. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 59. Köşüş N, Köşüş A, Erdolu MD, Turhan NÖ. First trimester screening in pregnant women with polycycstic ovary syndrome concieved with assissted reproduction. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010, Antalya
 60. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Kurtaran H.  Hearing levels in menopausal and premenopausal women and effect of tibolone on audiologic functions.  8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 61. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Relation between first trimester serum screening reults and umbilical cord thickness. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 62. Köşüş A, Köşüş N, Turhan NÖ. Gestational diabetes: Comparison of the carpentar and the Coustan thresholds with the new thresholds of Turkish women and implications of variations in diagnostic criteria. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 63. Köşüş A, Köşüş N, Duran M, Turhan NÖ. Is there any effect of underlying infertility factors on second trimester serum screening results?  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik  Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 64. Köşüş A, Köşüş N, Duran M, Turhan NÖ. Spontaneous rupture of fetal hydronephrosis:case report.   Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 65. Köşüş A, Köşüş N, Turhan NÖ. What is the best cutoff point for screening gestational diabetes in Turkish women?   Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 66. Köşüş N, Köşüş A, Duran M, Turhan NÖ. Number of abnormal values in oral glucose tolerance test and birthweight in women with gestational diabetes. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 67. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Relation between maternal, subcutaneous fat tissue thickness and inflamatory markers. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 68. Köşüş A, Köşüş N, Turhan NÖ. Relation between umbilical artery and vein diameter and estimated fetal weight in healthy pregnant women. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 69. Köşüş A, Köşüş N, Turhan NÖ. Inflamatory markers and their relation with first trimester maternal visceral adipose tissue and subcutaneous fat tissue thickness. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 70. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Relation between first trimester volumetric and hormonal measurements with fetal heart rate. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 71. Köşüş A, Köşüş N, Turhan NÖ. Are the first trimester volumetric measurements with two dimensional ultrasonography satisfactory?  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 72. Köşüş N, Köşüş A, Turhan NÖ. Mean platelet volume as a marker of future cardiovascular disease risk in pregnant women with impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance.  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2011, Antalya
 73. Duran M, Turhan N, Köşüş A, Köşüş N. Deneysel olarak sigara dumanına maruz bırakılan farelerde sigara dumanı ve E vitamininin endometrial pinopod oluşumu üzerine olası etkileri. III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Belek, Antalya
 74. Derbent AU, Duran M, Karabulut A, Turhan NÖ. Otoimmun tiroiditi olan ve olmayan infertil kadınların over fonksiyonlarının karşılaştırılması. III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Belek, Antalya
 75. Köşüş A, Köşüş N, Demircioğlu R, Simavlı S, Derbent AU, Keskin EA, Turhan NÖ Endometriyal biopsi sırasında ağrı kontrolü için transservikal intrauterin levobupivakain ile lidokain infüzyonun karşılaştırılması.  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2012, Antalya
 76. Duran M, Köşüş A, Köşüş N, Turhan N, Erdoğan D, Saraç GN. Deneysel olarak sigara dumanına maruz bırakılan farelerde olası overyan apopitoz gelişimi ve E vitamininin overyan apopitozu olası önleyici etkisi. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2012, Antalya
 77. Simavlı S, Derbent AU, Uysal S, Turhan NÖ. Sağlıklı gebe Türk kadınlarında hepsidin, demir ve inflamasyon parametreleri. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2012, Antalya
 78. Simavlı S, Usluoğulları B, Turhan NÖ. Evaluation the role of hysterosalpingography in female infertility work-up: a ten year review. TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012, Çeşme, İzmir
 79. Onaran Y, Kafalı H,  Keskin EA,   Duvan Cİ,  Pekel A, Turhan NÖ. Can mucocılıary actıvıty be a new marker for sperm motility? TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012,  Çeşme, İzmir
 80. Hızlı D, Köşger H, Köşüş N, Köşüş A, Kamalak Z, Kafalı H , Turhan NÖ. Vücut kitle indeksinin türk adölesan kızlarda akne, hirsutism ve menstrüel düzensizlik semptomları üzerine olan etkisi. TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012,  Çeşme, İzmir
 81. Simavlı S, Usluoğulları B, Turhan NÖ. Is laparoscopy still the gold standard in  unexplained infertilıity. TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012,  Çeşme, İzmir
 82. Hızlı D, Köşüş A,  Köşüş N,  Duran M,  Ayrım A, Dilmen G, Kafalı H,  Turhan NÖ.  Yardımcı üreme teknikleri ile elde edilmiş fetusların ikinci trimester kraniofasiyal ultrasonografi bulguları. TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012,  Çeşme, İzmir
 83. Köşüş N, Köşüş A, Duran M, Turhan N. Relation between serum PAPP-A level and umbilical cord thickness during first trimester of pregnancy. TSRM 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 27-30 Eylül 2012, Çeşme, İzmir
 84. Duvan Cİ, Pekel A, Onaran Y, Ayrım A, Kafalı H, Turhan NÖ. Preimplantasyon genetik tarama/tanı testi uygulanan IVF olgularının retrospektif analizi. IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2013, Antalya 
 85. Kasap B, Akın MN, Akbaba E, Sarıyıldız B, Hançer K, Turhan N. Perinatoloji 2013, Heterotopik gebelik: Nadir bir olgu sunumu. XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 19-22 Eylül 2013, Sarıgerme-Muğla
 86. Simavlı S, Kaygusuz İ, Turhan N. semptomatik servikal ektopi/erezyon tedavisinde vajinal hiyalüronik asit ovül (cicatridina®) kullanımının etkinliği ve güvenirliliği. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD, 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya
 87. Yuvacı HU, Uysal S, Haltaş H,  Sırav B,  Duvan Cİ,  Turhan N,  Seyhan N. The Effect of Non-Ionizing Radiation on the Ovarian Reserve of Female Rats. TSRM 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya 2014
 88. Öner G, Uluğ P, Turhan N, Kumtepe Y. Ratlarda Dihidroepiandrostenedionun Over Rezervi Üzerine Etkisinin Anti-Müllerian Hormon ve Histolojik Folikül Sayımı ile Değerlendirilmesi. TSRM 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 2014
 89. Öner G, Uluğ P, Turhan N,  Kumtepe Y. HPV Aşısı Yapılan Ratların Over Rezervinin Anti-Müllerian Hormon ve Histolojik Olarak Folikül Sayımı ile Değerlendirilmesi. TSRM 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya 2014
 90. Akın MN, Kasap B, Uslu Yuvacı H, Turhan N. İlk trimester gebelik kayıplarının belirteçleri; Vaka-kontrollü çalışma. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 91. Yeniçeri EN, Kasap B, Akbaba E, Akın MN, Sarıyıldız B, Küçük M, Turhan NÖ. Gebelerin prenatal tarama ve tanı testleri ile ilgili danışmanlık sonrası bilgi ve tutum değişiklikleri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 92. Akın MN, Kasap MN, Yuvacı H, Akbaba E, Deveer R, Turhan N. Red cell distrubution width (RDW) ile missed abortus arasındaki ilişki. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 93. Kasap B, Yeniçeri EN, Akın MN, Akbaba E, Küçük M, Turhan NÖ, Akbaba G. Antenatal kadınların gestasyonel diabet ve gestasyonel tarama testleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 94. Kasap B, Yeniçeri EN, Akın MN, Akbaba E, Küçük M, Turhan NÖ, Sağlam A. Antenatal kadınların gebelik ultrasonu ile ilgili bilgi düzeyleri ve beklentileri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 95. Kasap B, Akbaba E, Öner G, Akın MN, Küçük M, Turhan NÖ, Deveer R. Üçüncü basamak üniversite hastanesinde postpartum hemoraji tanısı alan hastaların değerlendirilmesi: Histerektomi-istenmeyen son. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 96. Eser A, Köşüş A, Köşüş N, Erdolu MD, Turhan NÖ, Kazancı FH, Altaş H. Quercetinin deneysel ovarian iskemi-perfüzyon hasarında koruyucu etkinliği; Rat çaılşması. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 97. Duran M, Turhan N, Köşüş A, Köşüş N, Pekel A. İntrauterin inseminasyon yönteminin gebelik başarısına etkisi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 98. Turhan NÖ, Duran M, Köşüş A, Köşüş N, Pekel A, Duvan Cİ. Açıklanamayan infertilite nedeni ile intrauterin inseminasyon yapılan çiftlerde semen parametrelerinin gebeliği predeikte etmedeki rolü. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 99. Öner G, Uluğ P, Duran M, Turhan N. GnRH analog veya antagonist ile cisplatin uygulamasının rat modelinde over reservi üzerine etkisinin antimüllerian hormon (AMH) ve histolojik olarak folikül sayımı ile değerlendirilmesi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya
 100. Duran M, Öner G, Turgut A, Turhan N. Başarılı olarak cerrahi ile sonlanmış plasenta akreata: Olgu sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015, Belek, Antalya