Gebelik Döneminde Mide Bulantıları

Gebelik Döneminde Mide Bulantıları

Gebelikte döneminde görülen mide bulantıları kadının yaşam kalitesini düşüren ve nadiren gebenin ve fetusun sağlığını etkileyebilen gebeliğin önemli sorunlarından biridir. Sabah hastalığı olarak da adlandırılan bu durum; sıklıkla gebeliğin ilk aylarında görülmektedir. Genelde anne adayları ilaç kullanmak istemezler, günlük yaşamı ciddi derecede etkilemeyen hafif semptomlar yaşam tarzı ve beslenme düzeni değiştirilerek iyileştirilebilmektedir. Mide bulantısı ve kusma, gebeliğin ilk üç ayında kadınların çoğunluğunda görülmektedir. Gebelik döneminde kadınların sadece % 25'i kusmadan ve bulantıdan etkilenmemektedir.

Gebelik döneminde mide bulantısı ve kusma nedeni tam olarak açıklanamamakla birlikte; psikolojik yatkınlıklar, kadını ve fetüsü potansiyel olarak tehlikeli gıdalardan korumaya dayalı evrimsel adaptasyon ve hormonlarda değişiklikler, hCG ve östradiol düzeylerinin neden olabileceği düşünülmektedir. Molar gebelik ve çoğul gebelikler gibi plasental kütle artışı olan durumlar bulantı ve kusma durumunu arttıran faktörlerdir. Belirtilerin şiddeti hastadan hastaya değişebilmekte ve genellikle 9. haftada çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır.

Gebelikte Mide Bulantısı Tedavisi

Erken tedavi ve diyet danışmanlığı ile gebelik ilerledikçe semptomlar azalmaktadır; Çoğu kadın için, semptomlar ilk üç ayın sonuna kadar azalır veya düzelir. 16. Haftaya gelindiğinde tamamen biter. Bazı kadınlarda yoğun mide bulantısı ve kusma durumu, kilo kaybı nedeniyle semptomlar ilerlerlerse klinik tedavisi gerekebilmektedir. Bu duruma hiperemezis gravidarum denir. Bunun belirtileri ise; altta yatan başka tıbbi durumların neden olmadığı kalıcı mide bulantısı ve kusma, akut açlığın bir ölçümü olarak ketonüri ve gebelik öncesi kilodan en az % 5 ağırlık kaybıdır. Hiperemezis gebeliğin ilk yarısında obstetrik triyaj ziyaretleri ve hastaneye kabulün en yaygın sebebidir ve hamilelik döneminde yaşam kalitesini, sosyal aktivitelerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Gebelik döneminde yaşanılan mide bulantısı ve kusma durumları, gebelik takibini gerçekleştiren doktorun mutlaka bilgisi dahilinde olmalı ve tiroid hormon bozukluğu veya gebelik şekeri gibi durumların değerlendirmesi yapılmalıdır. Aynı zamanda gebelik döneminde sağlıklı beslenme ve uyku düzeni de mide bulantısı ve kusma gibi problemlerin aşılmasında etkilidir.